Ngày đầu các bạn Reset tới Top 1 và + Thêm 15 lần reset
Ngày thứ 2 trở đi các bạn Reset 15 lần / 1 ngày
Thứ 7 Reset 18 lần / 1 ngày
Chủ nhật Reset 21 lần / 1 ngàyLưu ý:
- Sau khi max...