Để có tiền Wcoin các bạn đăng nhập Tài khoản -> Tiền tệ - > chọn quy đổi Gcoin ra Wcoin

Tỉ giá là 1 Gcoin = 1 Wcoin
[*=4]1 ngày = 20k wcoin
[*=4]3 ngày = 50k wcoin
[*=4]7 ngày = 120k...