như tiêu đề. đập ngọc vào socket 1 của vuốt huyết long. ngày hôm sau log acc ko thấy dòng socket đâu nữa. ad cho hỏi vậy là ntn. fb. 4rum đều ko trả lời. bỏ mặc gamer hay sao?

View more latest threads same category: