Nghiêm cấm mọi hành vi mua bán - Lệnh giới nghiêm hết ngày 23/2
Mọi hành vi mua bán = thẻ cào hay VND sẽ bị khóa tài khoản vĩnh viễn mà ko cần phải có lý do
Trươc 28/3/2019 dù chính thức hay chui lửi để bị xử lý như nhau
BQT mu xin kính báo !

View more latest threads same category: