(Từ 20h ngày 22/7 đến hết ngày 29/7)

Sự kiện:
Đua Top Open
1. Nội dung:
- Đây là đua top All class

- Có thể chọn chủng tộc nhận giải
- Đổi giới tính thoải mái
- Úp max rs vẫn tính top
- Game ko dồn top lên. ( Ví dụ: top 4 ko đủ điều kiện dồn top 5 thành top 4 -> không có chuyện đó )

- Nghiêm cấm cày nhiều nick lấy giải ^^
- GIẢI KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ QUY ĐỔI NHÉ

- Top này là Top Tổng = Top Danh Vọng + Top Nạp Thẻ

2. Top Event : Tính theo bảng Event - > Top Danh vọng và Phú Hộ (RS level càng cao danh vọng càng cao, RS vip tăng thêm danh vọng )
- Áp dụng đổi giới tính thoải mái
- Tẩy tủy làm mất danh vọng. Lưu ý kỹ trước khi tẩy tủy
- Yêu cầu phải nạp ít nhất 150k Gcoin mới vào top
- Điểm Danh Vọng 120k trở lên


Thứ Hạng Phần Thưởng
Giải nhất Tài khoản sẽ nhận 1 Set đồ 380 + 13+luck+28op+ Full Exl
Giải nhì Tài khoản sẽ nhận 1 Set đồ 380 + 12+luck+28op+ Full Exl
Giải Ba Tài khoản sẽ nhận 1 Set đồ 380 + 11+luck+28op+ Full Exl
Giải 4-7 Tài khoản sẽ nhận 1 vũ khí 380 + 11+luck+28op+ Full ExlSự kiện : Đua top phú hộ


1. Nội dung:

- Thành viên nào có số tiền nạp thẻ nhiều nhất trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng từ phía BQT
- Chỉ tính số tiền nạp trong thời gian diễn ra sự kiện
- Top theo chủng tộc
- Đạt giải mốc nào, thì nhận giải mốc đó. Giải thưởng chỉ nhận 1 mốc duy nhất
- Top mốc nào cũng chỉ lấy 3 người - cấp độ giảm dần là - 1 cấp độ
- Giá trị nạp thẻ phải từ 800.000 vnd trở lên mức như sau :

2. Nâng cấp giải thưởng

- Nếu bạn đạt mốc từ 1.500.000 - 2000.000 và bạn không muốn lấy bộ đồ Top Phú hộ. Thì bạn có thể nâng lên 1 cấp độ socket bộ đồ Socket mình đang có ( ví dụ đang SK 1 được nâng lên SK 2 )

- Nếu bạn đạt mốc từ 2.500.000 - 3000.000 và bạn không muốn lấy bộ đồ Top Phú hộ. Thì bạn có thể nâng lên 2 cấp độ socket bộ đồ Socket mặc mình đang có ( ví dụ đang SK 1 được nâng lên SK 3 )

- Nếu bạn đạt mốc từ 3.500.000 - 4000.000 và bạn không muốn lấy bộ đồ Top Phú hộ. Thì bạn có thể nâng lên 3 cấp độ socket bộ đồ Socket mặc mình đang có ( ví dụ đang SK 1 được nâng lên SK 4 )

- Nếu bạn đạt mốc từ 4.500.000 - 5000.000 và bạn không muốn lấy bộ đồ Top Phú hộ. Thì bạn có thể nâng lên 4 cấp độ socket bộ đồ Socke mình đang có ( ví dụ đang SK 1 được nâng lên SK 5 )

A. Hoặc mốc theo sét Full + 5 socket
( Sét Full + 5 Socket)

Set theo chủng tộc bao gồm : Hoàng Long ( DK ) - Quỷ Vương ( DW ) - Thái Bình ( ELF ) - Bóng Ma ( MG ) - Đế Vương ( DL ) - Chiêm Tinh ( SM ) - Huyết Long ( RF )


Top 800.000 <Gcoin< 1.499.999 1.500.000 <Gcoin< 1.999.999 2.000.000 <Gcoin< 2.499.999
1 1 vũ khí Full 5 Socket Khuôn 1 + 13 + Luck + 28 option
(Đã ép sẵn 5 socket)
1 Bộ đồ Full 5 Socket Khuôn 1 + 13 + Luck + 28 option
(Đã ép sẵn 5 socket)
1 Bộ đồ Full 5 Socket Khuôn 2 + 13 + Luck + 28 option
(Đã ép sẵn 5 socket)

2 1 vũ khí Full 5 Socket Khuôn 1 + 12 + Luck + 28 option
(Đã ép sẵn 5 socket)
1 Bộ đồ Full 5 Socket Khuôn 1 + 12 + Luck + 28 option
(Đã ép sẵn 5 socket)
1 Bộ đồ Full 5 Socket Khuôn 2 + 12 + Luck + 28 option
(Đã ép sẵn 5 socket)
3 1 vũ khí Full 5 Socket Khuôn 1 + 11 + Luck + 28 option
(Đã ép sẵn 5 socket)
1 Bộ đồ Full 5 Socket Khuôn 1 + 11 + Luck + 28 option
(Đã ép sẵn 5 socket)

1 Bộ đồ Full 5 Socket Khuôn 2 + 12 + Luck + 28 option
(Đã ép sẵn 5 socket)Top 2.500.000 <Gcoin< 3.499.999 3.500.000 <Gcoin< 4.999.999 5.000.000 <Gcoin<6.499.999
1 1 Bộ đồ Full 5 Socket Khuôn 3 + 13 + Luck + 28 option
(Đã ép sẵn 5 socket)
1 Bộ đồ Full 5 Socket Khuôn 4 + 13 + Luck + 28 option
(Đã ép sẵn 5 socket)

1 Bộ đồ Full 5 Socket Khuôn 5 + 13 + Luck + 28 option
(Đã ép sẵn 5 socket)

2 1 Bộ đồ Full 5 Socket Khuôn 3 + 12 + Luck + 28 option
(Đã ép sẵn 5 socket)
1 Bộ đồ Full 5 Socket Khuôn 4 + 12 + Luck + 28 option
(Đã ép sẵn 5 socket)

1 Bộ đồ Full 5 Socket Khuôn 5 + 12 + Luck + 28 option
(Đã ép sẵn 5 socket)
3 1 Bộ đồ Full 5 Socket Khuôn 3 + 12 + Luck + 28 option
(Đã ép sẵn 5 socket)
1 Bộ đồ Full 5 Socket Khuôn4 + 11 + Luck + 28 option
(Đã ép sẵn 5 socket)

1 Bộ đồ Full 5 Socket Khuôn 5 + 12 + Luck + 28 option
(Đã ép sẵn 5 socket)


B. Hoặc mốc theo sét Full Thần 5 socket
( Sét Full + Thần + 5 Socket)

Set theo chủng tộc bao gồm : Hoàng Long ( DK ) - Quỷ Vương ( DW ) - Thái Bình ( ELF ) - Bóng Ma ( MG ) - Đế Vương ( DL ) - Chiêm Tinh ( SM ) - Huyết Long ( RF )


Top 8.500.000 <Gcoin<10.000.000 10.500.000 <Gcoin< 11.499.999 11.500.000 <Gcoin< 12.499.999
1 1 Bộ đồFull + Thần Theo chủng tộc + 13 + Luck + 28 option
(2 dòng socket trống)
1 bộ đồ Full Thần + 13 + Luck + 28 option +
( 5 Socket khuôn 1 đã ép sẵn )

1 bộ đồ Full Thần + 13 + Luck + 28 option+
( 5 Socket khuôn 2 đã ép sẵn )

2 1 Bộ đồFull + Thần Theo chủng tộc + 12 + Luck + 28 option
(2 dòng socket trống)


1 bộ đồ Full Thần + 12 + Luck + 28 option +
( 5 Socket khuôn 1 đã ép sẵn )


1 bộ đồ Full Thần + 12 + Luck + 28 option+
( 5 Socket khuôn 2 đã ép sẵn )

3 1 Bộ đồFull + Thần Theo chủng tộc + 11 + Luck + 28 option
(2 dòng socket trống)

1 bộ đồ Full Thần + 11 + Luck + 28 option +
( 5 Socket khuôn 1 đã ép sẵn )
1 bộ đồ Full Thần + 11 + Luck + 28 option+
( 5 Socket khuôn 2 đã ép sẵn )

Top 12.500.000 <Gcoin< 13.499.999 13.500.000 <Gcoin< 14.999.999 15.000.000 <Gcoin
1 1 Bộ đồ Full Thần + 13 + Luck + 28 option +
( 5 Socket khuôn 3 đã ép sẵn )
1 Bộ đồ Full Thần + 13 + Luck + 28 option +
( 5 Socket khuôn 4 đã ép sẵn )1 Bộ đồ Full Thần + 13 + Luck + 28 option +
( 5 Socket khuôn 5 đã ép sẵn )
2 1 Bộ đồ Full Thần + 12 + Luck + 28 option +
( 5 Socket khuôn 3 đã ép sẵn )
1 Bộ đồ Full Thần + 12 + Luck + 28 option +
( 5 Socket khuôn 4 đã ép sẵn )1 Bộ đồ Full Thần + 12 + Luck + 28 option +
( 5 Socket khuôn 5 đã ép sẵn )
3 1 Bộ đồ Full Thần + 11 + Luck + 28 option +
( 5 Socket khuôn 3 đã ép sẵn )
1 Bộ đồ Full Thần + 11 + Luck + 28 option +
( 5 Socket khuôn 4 đã ép sẵn )1 Bộ đồ Full Thần + 11 + Luck + 28 option +
( 5 Socket khuôn 5 đã ép sẵn )

View more latest threads same category: