TOP 50 lúc 0h00 24/06/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 ZhinLong01 0 171 400 Grand Master Thế Giới
2 OngTrumDK 0 165 400 Blade Master Thế Giới
3 zZkillzZ 0 163 400 Dimension Master Thế Giới
4 SuGuKu 0 163 309 First Master Thế Giới
5 Meliodas 0 162 400 Blade Master Thế Giới

View more latest threads same category: