TOP 50 lúc 0h00 12/02/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 BaoSmall 0 87 400 Soul Master Việt Nam
2 tocdo 0 79 1 Magic Gladiator Việt Nam
3 LsPrince 0 76 400 Dimension Master Việt Nam

View more latest threads same category: