Anh em nhận giải top vui lòng lấy đúng nhân vật nhận giải làm theo các bước sau
- Đăng nhập website quản lý tài khoản
- Vào phần Event-> Nhận thưởng Event
- Dọn dẹp thùng đồ chung thừa 8x4 ô đầu tiên trên cùng
( Thùng đồ có người đứng canh trong game )
- Thời gian nhận giải tối đa 72h sau khi trao giải
- Ko nhận mất giải BQT ko giải quyết

anh em ko cần đăng ký. Giải trao sau 24h tối

- Được phép sử dụng Reset Overs

Theo Bảng xếp hạng thực hiện Rs 1:
DW - DK - ELF - MG - DL - SUM - RF

BXH Thực hiện Reset 1 tính từ :  • Reset
  • Reset VIP
  • Reset OVER
  • Reset OVER VIP
  • Reset Ủy Thác
  • Reset Ủy Thác VIP

TOP Phù Thủy
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 MrBeo 295 Grand Master
2 FireOK 277 Grand Master
3 chimnon1 219 Grand Master


TOP Chiến Binh
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 sauka 291 Blade Master
2 TopACE 207 Blade Knight
3 ThanhLong 166 Blade Master


TOP Tiên Nữ
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 BigBang 290 Hight Elf
2 ZzBizZ 249 Hight Elf
3 Eftbi 202 Hight Elf


TOP Đấu Sĩ
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 BaVuong 227 Duel Master
0 CoiVoCam 0 Duel Master
2 S2TanAcS2 164 Magic Gladiator


TOP Chúa Tể
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 BaoChua 192 Lord Emperor


TOP Thuật Sĩ
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 gaucho 193 Dimension Master
2 emtimama 161 Dimension Master


TOP Thiết Binh
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 LongDu 263 First Class


# Nhân Vật Gcoin nạp
1 LongDu 1.525.000

View more latest threads same category: