Gửi trang này cho bạn

Ðề tài: [Tính Năng Game] Những thứ liên quan tới Guild ( Hội ) trong MU

Thông điệp của bạn

Hãy điền 6 ký tự xác nhận bên phải vào thật chính xác.