Tỉ lệ 40%-70% nhé các bạn

Cần nguyên liệu như sau :

1 wing cấp 2 + 9 + luck + 28 op + 1 dòng hoàn hảo của wing và 3 cụm ngọc bless 30 viên

...