Kính gửi BQT!
Tôi xin đăng ký thông tin nhân vật nhận giải như sau:
- Nhân vật chính: GodSiver
- Chủng tộc: Thiên Sứ (DW)
Xin chân thành cám ơn!