Mình chơi game này cũng được một thời gian. chơi không phải nạp nhiề. sự kiện đều