http://mu.viphanoi.com/img/wing2_rf.gifhttp://mu.viphanoi.com/img/wing2_dl.gif






1) Nói chuyện với Chaos Goblin (Yêu tinh sáng tạo) tại Noria (vị trí 180,100).