Lỗi 1 : Click vào Game Start và biến mất không hiển thị gì nữa( lỗi thường gặp)

~> Kiểm tra lại win , nếu là windows xp thì nâng cấp lên bản SP 3 mới nhất...